Výsledky 4. kola přijímacího řízení do oborů uměleckých řemesel

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva –
Design a zpracování dřeva: výsledky zde

Termín rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je shodný s termínem vyvěšení seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů, tedy dne 3. 5. 2021.
Od tohoto dne plyne zákonná lhůta 10 pracovních dnů potřebná k odeslání Zápisového lístku.


V Luhačovicích dne 3. května 2021
Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

 

Příspěvek byl publikován 3.5. 2021