Informace k provozu školy od 3. května 2021 – AKTUALIZOVÁNO!

Dle Přílohy č. 1 usnesení vlády ze dne 26. dubna 2021 č. 418 (Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví) a v souladu s Mimořádným opatřením č.j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 se i v období
od 3. května 2021 nadále zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách s výjimkou:

  • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů (třída 2.G v termínu od 3. května dle Harmonogramu školního roku pro rok 2020/2021)
  • individuálních konzultací (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
  • konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek (4.U, 4.M, 4.K), a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti
  • skupinových konzultací žáků posledních ročníků středních škol a dále žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována) 

Od 17. května 2021 PROBÍHÁ odborný výcvik tříd 2.U a 3.U prezenčně dle pokynů zástupce pro praktické vyučování.

SOUVISLÉ ČTRNÁCTIDENNÍ PRAXE TŘÍD 1.M, 1.K A 2.KM probíhají rovněž V TERMÍNU OD 17. května 2021.

Na přítomné žáky se vztahuje  článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování s výslovně vymezenými výjimkami).  Výjimky se týkají doložení prodělaného onemocnění COVID-19 v posledních 3 měsících, doložení testování na protilátky nebo  certifikátu MZ ČR o provedeném očkování pokud od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní v případě dvoudávkového schématu.

Testování bude probíhat 1x týdně bezprostředně po příchodu do školy nebo na Domov mládeže 
– Ag testy Singclear (nově platí od 3. května 2021).
Testování se týká i zaměstnanců.

Dále pro zajištění bezpečného provozu škol a školských zařízení je nutná ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM nebo obdobným prostředkem  (např. FFP2, KN95)
dle Mimořádného opatření MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN.

Přítomným žákům  je možné poskytovat školní stravování a žákům přihlášeným k ubytování ve školním roce 2020/2021 také ubytování v Domově mládeže.

Srdečně vás zdraví Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 14.5. 2021