Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení – maturitní obory Specialista v oblasti knižní kultury a Specialista informačních procesů a gastronomické obory s výučním listem

Termín odevzdání přihlášek: do 28. května 2021
Termín vyhlášení výsledků: 31. května 2021
 

RVP 72-41-M/01 Informační služby
ŠVP Specialista v oblasti knižní kultury: 4 volná místa
ŠVP Specialista informačních procesů
: 4 volná místa
Ve 2. kole se nebudou konat přijímací zkoušky.
Kritéria pro 2. kolo: zde

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník, ŠVP Kuchař – kuchařka, Číšník – servírka, Kuchař – číšník: celkem 10 volných míst
Kritéria pro 2. kolo: zde

Přihláška ke stažení: zde
 
Více informací o oborech a přijímacím řízení získáte telefonicky 577131067, 605281288, 737673734 nebo mailem vedeni@sosluhac.cz, případně si můžeme dohodnout online schůzku.

V Luhačovicích dne 10. května 2021

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

Příspěvek byl publikován 25.5. 2021