Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

V termínu 21. – 22. září 2020 se uskutečnilo 26. Valné shromáždění přidružených škol UNESCO v České republice, kterého jsme se také účastnili.

Zasedání tentokrát proběhlo v Praze v prostorách Akademie řemesel Praha na Střední škole technické Zelený pruh 1294 v Praha 4, která byla hostitelskou školou i organizátorem za podpory města Prahy a České komise pro UNESCO. Za bezchybný průběh i během náročné epidemiologické situace patří veliký dík řediteli hostitelské školy Ing. Drahoslavu Matonohovi i celému organizačnímu týmu. 

Na programu dvoudenního setkání byly, mimo jiné, tematické přednášky na témata: 75. výročí OSN pana Mgr. Michal Broža z Informačního centra OSN v Praze, Mezinárodní den dobrovolníků Jiřího Gureckého, koordinátor projektu 72 hodin, Česká rada dětí a mládeže a Mezinárodní den biodiverzity PhDr. Ivana Rynda, předseda Sekce pro životní prostředí České komise pro UNESCO.

Cílem těchto prezentací byla motivace a inspirace přítomných pedagogů k uspořádání Týdne škol UNESCO v domácích školách. Pro letošní školní rok byla vyhlášena témata:
 1/ 75. výročí OSN 
 2/ Mezinárodní den dobrovolníků 
 3/ Mezinárodní den biodiverzity 

Součástí zasedání byly dále vlastní prezentace škol s důrazem na Témata týdne škol UNESCO v uplynulém školním roce. 

Organizátorům letošního valného shromáždění patří naše poděkování a těšíme se na setkání v příštím roce.

Naše škola je členem Sítě přidružených škol UNESCO od roku 2005. V současnosti je v České republice jejím členem 52 základních, základních uměleckých, středních, středních odborných a vyšších odborných škol.  (více na www.skoly-unesco.cz).
 Síť přidružených škol UNESCO (UNESCO Associated Schools Network – ASPnet) vznikla v roce 1953. Hlavním cílem projektu je „zlepšovat kvalitu vzdělávání pro všechny a přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa a tím přispívat k pevnému a trvalému míru“. V současnosti je členem Sítě více než jedenáct tisíc vzdělávacích institucí ve 182 zemích světa. Všechny tyto školy vedou své žáky a studenty ke čtyřem základním pilířům vzdělávání: učit se vědět, učit se konat, učit se být a učit se žít spolu. Přidružené školy UNESCO se v rámci své činnosti zabývají třemi prioritními oblastmi: (1) celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí, (2) udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl a (3) mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví. Síť rovněž přispívá k provádění Cíle udržitelného rozvoje č. 4 – kvalitní vzdělávání Agendy OSN 2030.

Příspěvek byl publikován 1.10. 2020