Výsledky 1. kola přijímacího řízení do maturitních oborů

RVP 72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích: zde

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace: zde

Upozorňujeme, že zápisový lístek je třeba odevzdat do 23. června 2020 dle § 19 Zákona č. 135/2020.

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 15.6. 2020