Nové zahraniční stáže pro studenty a vyučující SOŠ Luhačovice

Ještě jsme ani nestihli absolvovat všechny cesty z projektů Erasmus+ 2019 (zbývají nám měsíční stáže skupiny žáků oboru Design a zpracování dřeva v Litvě a jazykové a odborné stáže 5 vyučujících ve Velké Británii) a již nyní víme, že jsme získali prostředky na realizaci dalších dvou projektů Erasmus+ pro období následujících 24 měsíců:

  1. Pro žáky projekt „Než se usadím, chci trochu poznat svět“ s výjezdy do Litvy, Portugalska, Slovinska a na Maltu. Bude se týkat, jak tříletých gastronomických oborů, tak také maturitních oborů Informační služby ve firmách a institucích, Management a marketingové komunikace a Design a zpracování dřeva
  2. Pro pedagogy je to projekt „Nové metody ve výuce“ se stážemi v Irsku, na Maltě, ve Finsku a na Islandu

Konkrétní podpořenou částku na tyto nové projekty z Výzvy 2020 ještě neznáme, ale dosáhne cca 120 000 eur, což je pro nás částka více než významná.

Tak teď už jen doufat, že Covid-19 nám nebude ve sbírání zkušeností, jazykovém vzdělávání a poznávání evropských zemích bránit a že vše proběhne podle plánu.

Příspěvek byl publikován 27.5. 2020