2. kolo přijímacího řízení pro obory s maturitou

Střední odborná škola Luhačovice upozorňuje, že jsou stále volná místa v oborech:63-41-M/01
Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace – 2 volná místa
Kritéria platná pro všechna kola: zde

72-41-M/01
Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích – 4 volná místa
Kritéria platná pro všechna kola: zde

Termín odevzdání přihlášky: do 26. 6. 2020. K přihlášce je nutné doložit Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Další informace poskytneme na telefonním čísle 577131067 nebo e-mailem vedeni@sosluhac.cz.

Příspěvek byl publikován 24.5. 2020