Po stopách sametové revoluce

Již podruhé se naše škola zapojila do projektu Měsíc filmu na školách. Vzhledem k blížícímu se 30. výročí sametové revoluce se téma přímo nabízelo. 5. listopadu se tedy vybrané třídy přemístily do konferenčního sálu na DM, kde zhlédly film Karla Strachoty Z deníku Ivany A. Reakce studentů na vybraný dokument byly velmi pozitivní. Po promítání následovalo povídání Antonína Bajaji, zlínského spisovatele a držitele některých významných literárních ocenění, především však člověka, jenž je studnicí vzpomínek a historek. Nezbývá než doufat, že i touto akcí jsme pohnutý rok 1989 přiblížili studentům, kteří se již narodili do svobodné a demokratické společnosti.

Příspěvek byl publikován 13.11. 2019