Knihovny.cz aneb k čemu lze využít Centrální portál knihoven

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 nás navštívili dva pracovníci z MZK. Martin Krčál vede odbor vývoje Moravské zemské knihovny v Brně, kde se zabývá zejména rozvojem portálu Knihovny.cz. Působí také jako pedagog na Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity. Stojí také za vývojem nástrojů pro citování v Citace.com. Iva Zadražilová působí v odboru vývoje MZK v Brně, kde zajišťuje zejména školení systému Knihovny.cz v knihovnách a podílí se také na propagaci.  Věnuje se také školení práce se zdroji a citování na vysoké škole Ambis a zabývá se i problematikou vzdělávání seniorů. Na toto téma obhájila doktorskou práci na Univerzitě Karlově.  Celá beseda určená pro 1. – 3. ročník oboru Informační služby ve firmách a institucích trvala dvě vyučovací hodiny a povídali jsme si o portálu knihovny.cz. V první hodině nám pan Krčál pověděl obecně o portálu, o jeho funkcích, historii a využití. Ve druhé hodině jsme se rozdělili do dvou skupin, kde jsme si s oběma odborníky vyzkoušeli vše prakticky na našich školních počítačích. Ukázali jsme si, jak lehké je vyhledat si informace na výše jmenovaném portále, a také jsme zjistili spoustu věcí, které by nás ani nenapadlo, že je tam možné najít. Knihovny.cz není portál výhradně pro knihovníky, ale své si tam najde téměř každý. Vyhledávat v portále můžeme pomocí různých filtrů a specifikací, které nám zaručí nejpřesnější a nejoptimálnější výsledky.

Přednáška pro nás byla velmi zajímavá a dozvěděli jsme se spoustu užitečných věcí, které určitě využijeme v budoucím studiu i v práci.

Příspěvek byl publikován 13.11. 2019