Hlásíme se s dalšími zprávami ze Slovenska!

V úterý, 8. 10., jsme se vydali do nedalekého města Banská Štiavnica. Každodenní aktivity vystřídaly instrukce k cestě nově vzniklých týmů a fotoaparáty našich telefonů.
Po příjezdu jsme se vystoupali na poutní Kalvárii, kde se nachází také mnoho kaplí a dalších křesťanských míst. Z vrcholu kopce se nám naskytl úžasný pohled na široké okolí. Následoval první úkol – selfie týmů na vrcholu.
Po sběhnutí z kopce zamířila naše skupina k centru Banské Štiavnice, kde snad každého uchvátila místní architektura a pouliční umění. Týmy začaly plnit své „fotoúkoly“, někteří jedinci také zamířili k suvenýrům či do kaváren. Krátce po poledni přišla na řadu toužená pizza a, bohužel, další výšlap, tentokrát do místního báňského muzea, kde probíhal poslední bod našeho programu.
Před prohlídkou byli všichni zúčastnění seznámeni s pokyny, zhlédli krátké video a po oblečení si plášťů, helem a vybavení se důlními baterkami se vydali k dolu. Velmi zajímavou, ale také poněkud děsivou prohlídku jsme si užili, rozloučili se a nastoupili do autobusu mířícího k chatě Lodiar.

Za účastníky projektu Michal, Vojta, Adam, Petr a Marek.

   

Příspěvek byl publikován 15.10. 2019