Výsledky benefiční aktivity 3. M

Během školního roku jsme uspořádali tři benefiční akce podporované nadací VIA – dobročinný bazárek, prodej placek a organizování Majálesu 2019. Příspěvek 5 000 Kč jsme využili na nákup materiálu a občerstvení na Majáles 2019.
Výtěžek ze všech akcí 7 712 Kč + zůstatek 92 Kč z příspěvku nadace VIA byly odevzdány Domovu seniorů Luhačovice. Nadace VIA výtěžek zdvojnásobila, DS Luhačovice získal naší zásluhou 15 516 Kč.
Děkujeme nadaci VIA i všem dárcům.

Příspěvek byl publikován 23.5. 2019