2. kolo přijímacího řízení – obory s maturitou

SOŠ Luhačovice upozorňuje, že jsou stále volná místa v oborech:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace – 3 volná místa
Kritéria platná pro všechna kola: zde
72-41-M/01
Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích – 4 volná místa
Kritéria platná pro všechna kola: zde

Termín odevzdání přihlášky: do 31. 5. 2019. K přihlášce je nutné doložit Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Další informace poskytneme na telefonním čísle 577131067 nebo e-mailem vedeni@sosluhac.cz.

Příspěvek byl publikován 5.4. 2019