Nové informace k maturitě

Milí maturanti, níže a také v sekci Pro žáky – Maturita 2018/2019 – Maturitní zpravodaje
najdete
Informace k maturitě z cizího jazyka – Maturitni_zpravodaj_48_18
Informace k maturitě z matematiky – Maturitni_zpravodaj_49_18
Pro vaši orientaci přikládám počty žáků (nominálně i procentuálně), kteří si jako 2. povinnou zkoušku zvolili cizí jazyk nebo matematiku:

Přeji vám příjemné chvíle strávené při přípravě na vaši maturitní zkoušku.

Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 15.3. 2019