POSLANECKÁ SNĚMOVNA A SENÁT ČR 2019

V pátek 8. února 2019 studenti třetích ročníků navštívili budovy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Jednalo se o exkurzi konanou v rámci předmětu právní nauka.
Žáci absolvovali komentovanou prohlídku historických prostor s nádhernými interiéry a dostali se  i do sálu, kde zasedají a hlasují senátoři.
Návštěva obou institucí byla velice přínosná. Studenti si doplnili získané informace v hodinách právní nauky.

Příspěvek byl publikován 19.2. 2019