Konference Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage

Ve dnech 26. – 28. září jsem se zúčastnila konference ve městě Palermo na Sicílii. Tato akce probíhala v nádherných prostorách Palazzo Comitini, Politeana Theatre a Villa Malfitano Whitaker a zúčastnilo se jí cca 300 zástupců ze 40 zemí – zástupců škol, kulturních institucí, nadací, národních agentur, apod.

Témata konference:

  • Kulturní dědictví posiluje evropskou identitu
  • Vzdělání a kultura v boji proti radikalismu
  • Kulturní dědictví patří každému
  • Úloha Středomoří jako mostu k dalším kulturám.

Jsem ráda, že jsem mohla na této konferenci informovat o poslání a cílech UNESCO Associated Schools a také o konkrétních aktivitách naší školy v rámci sítě ASPnet. Mezi prestižní UNESCO školy patříme od 3. srpna 2005.

Měla jsme možnost hovořit také se zástupci středních odborných škol a věřím, že tyto nové kontakty budou pro nás znamenat začátek další spolupráce a nové EU projekty pro žáky i vyučující.

Jana Šuráňová

  

Příspěvek byl publikován 1.10. 2018