INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Milé studentky a milí studenti!
Ty nekonečně dlouhé a nudné prázdniny se blíží ke konci, a proto si vás dovolím rozveselit a potěšit informací, že nový školní rok 2018/2019 začíná tentokrát 3. září 2018. Ke slavnostnímu zahájení, na které srdečně zveme i rodiče, se chystáme v 9.00 hodin v kulturním domě Elektra, kde budou oceněni nejlepší žáci za minulý rok a dozvíte se vše potřebné pro další působení na naší škole. Administrativní záležitosti si můžete vyřizovat už během přípravného období od 27. 8. 2018 v úředních hodinách (v pracovní dny od 7.00 do 14.30 hodin). V případě nejasností nebo opravdu neodkladných problémů telefonujte (škola: 577131067, DM: 577131068) nebo mailujte (vedeni@sosluhac.cz).

Těší se na vás celý kolektiv pracovníků školy!
Za všechny zdraví

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 10.8. 2018