PŘÁNÍ

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milé studentky a milí studenti!!!
Rád bych Vám popřál klidnou a příjemnou dovolenou, krásné a slunečné prázdniny. Budu velmi rád, když se 3. září sejdeme při slavnostním zahájení školního roku 2018/2019, odpočinutí a plní elánu do další práce. Ať žijí červenec a srpen, nejkrásnější měsíce ve školním roce!
Váš ředitel školy

Příspěvek byl publikován 28.6. 2018