Oblast Dolní Vítkovice

Stejně jako vloni i letos absolvovali naši studenti oboru Design a zpracování kovu odbornou exkurzi v Dolních Vítkovicích, jež je národní kulturní památkou. Shlédli a mohli si doslova osahat dílčí části vysoké pece, kde se ještě v roce 1998 tavilo surové železo. Dnes je vysoká pec zakonzervovaná a jsou v jejím areálu průvodcovské trasy. My jsme absolvovali mimo jiné, vyvezení po dráze násypného mechanismu pece dnes již moderním proskleným výtahem až do výšky 37m nad kychtový otvor pece. Komentovanou odbornou prohlídkou jsme tak prošli všechny technologické celky výroby surového železa a mohli tak „nasát ten pocit hutníků“.

Součástí trasy byl i výstup na Bolt tower, což je stupňovitá nástavba nad vysokou pecí a stanuli na vysuté lávce ve výšce 70 metrů nad zemí.

Sice nám nepřálo počasí, ale exkurze se z pohledu poznání postupu výroby surového železa vydařila.

Příspěvek byl publikován 28.5. 2018