Odborná exkurze v Uherském Hradišti

Dne 5. prosince 2017 jsme, naše třída 3. K, navštívili Okresní soud v Uherském Hradišti. V devět hodin jsme se všichni sešli před budovou Okresního soudu a vkročili jsme dovnitř.

 

V soudní síni na nás čekal pan soudce, Mgr. Michal Tománek, který vedl soudní jednání. Zprvu nám objasnil a vysvětlil, jak soudní jednání probíhá a co je předmětem kauzy. V tomto případě se jednalo o údajný černý odběr elektřiny. Soudili se dva lidé z Pozlovic, z nichž jeden se napojil na E-on a čerpal po dobu tří let elektřinu na účet navrhovatele.

 

O půl desáté pan soudce přizval do soudní síně obžalovaného a žalobkyni. Žalobkyně byla zastoupena právničkou a obžalovaný se hájil sám, bez právníka. Během dvou hodin jsme byli svědky velmi zajímavého soudního přelíčení. Poté, co zástupkyně žalobkyně a obžalovaný dohovořili, pan soudce jim udělil poučení. Celý soudní případ byl odročen na 30. ledna, kdy má žalobkyně doložit potřebné důkazy. Po odchodu obžalovaného a zástupkyně žalobkyně nám pan soudce s velkým zaujetím, poutavě vyprávěl o tom, jak tento případ vnímá on, pokládal nám otázky a my jsme se mohli ptát jeho na vše, co nás zajímalo. 

 

Věřím, že pro každého z nás to byl velký zážitek, ocitnout se v prostorách okresního soudu, nasát atmosféru tohoto prostředí, a navíc být i přítomni soudnímu přelíčení.

 

Ráda bych touto cestou poděkovala za celou naši třídu panu Mgr. Tománkovi za jeho ochotu se nám nepřetržitě věnovat a předat nám co nejvíce informací z problematiky práva. Také moc děkujeme naší paní učitelce právní nauky, Mgr. Martině Krmelínové za to, že nám umožnila se na Okresní soud podívat a načerpat řadu nových poznatků z tohoto oboru.

 

Za třídu 3. K Tereza Lysoňková

 

dav

Příspěvek byl publikován 13.12. 2017