Kontaktní seminář v Larnace

V termínu 8. – 11. listopadu jsem se zúčastnila kontaktního semináře programu Erasmus+ pro zástupce škol a dalších vzdělávacích institucí, které se zaměřují na odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých.
Tato aktivita se konala na Kypru v Larnace a byla zaměřena na přípravu mezinárodních projektů spolupráce v odborném vzdělávání (Klíčová akce 2). Zúčastnilo se jí 41 osob ze 16 evropských zemí.
Výsledkem byly prezentace s nastíněnou představou o nových projektech (Project Proposal), které budou podávány ve Výzvě 2018 na období 2018 – 2021.
Věřím, že díky této akci budou moci naši žáci a vyučující poznat prostředí jiných škol stejného zaměření, jejich žáky a vyučující, společně s nimi pracovat, vzájemně si předávat zkušenosti a také zlepšovat odbornou angličtinu.

Ing. Jana Šuráňová, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

Příspěvek byl publikován 13.11. 2017