BLAHOPŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ

Významné ocenění od organizace Český červený kříž obdržel na počátku října náš pedagog Ing. Lubomír Kacálek. Za 40 bezpříspěvkových odběrů krve mu byla udělena Zlatá medaile MUDr. Janského, která oceňuje humánní postoj našich občanů, pomáhajících při záchraně lidských životů.
Nesmírně si vážím těchto hluboce lidských a prospěšných aktivit našeho kolegy a k udělení zaslouženého vyznamenání mu ze srdce blahopřeji.

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 5.10. 2017