ADAPTAČNÍ KURZ 1. K

Náš adaptační kurz se konal 13. – 14. září. Cestu jsme započali po setkání s třídní učitelkou před luhačovickým Albertem. Krátká cesta vlakem (s prvním úkolem) rychle uběhla a v Polichnu začala druhá část naší pouti. Několika kilometrovou bahnitou trasu na Maršov jsme zdolali v rekordním čase. I tady jsme dostali úkol – otázky týkající se naší školy.
Před ubytovacím zařízením nás už čekala školní dodávka spolu s paní učitelkou Masařovou, jídlem a s našimi batohy. Přezuli jsme se z bahnem obalených bot a zjistili, že nás ve druhém patře čekají krásné pokoje a v jídelně dobrý oběd. Před odpoledním programem jsme dostali volno na odpočinek, po němž nás už čekal lektor s úkoly a soutěžemi (např. lesní golf nebo bludiště). Na konci programu jsme pak museli ve skupinách napsat pohádku a vymyslet k ní otázky.
Večerního rozdělávání ohně se ujali Michal s třídní učitelkou, a pak jsme se vrhli na opékání, při němž jsme si vyprávěli zajímavé příběhy. Také „večerka“ proběhla po uhašení ohně bez problémů…
Ráno: budíček, balení, snídaně, chystání svačiny a úklid. Batohy jsme naložili zpátky do auta a následoval závěrečný program s lektorem: postavit věž ze špejlí a lepicí pásky pomocí jedné ruky nebo vyluštit křížovku rozmístěnou po okolí. I tyto úlohy jsme splnili a poté jsme se vydali po poli, přes louku k vlaku….
Na zastávku jsme dorazili s půlhodinovým předstihem a hurá do Luhačovic. Vyzvedli jsme si batohy a už jsme cestovali domů nebo odešli na internát a zbývalo už jen jediné – těšit se na zítřejší vyučování.
Celý adaptační pobyt jsme si užili, každému z nás se tam něco líbilo. Děkujeme panu lektorovi i paním učitelkám a těšíme se, jaké zážitky a překvapení nám studium na SOŠ Luhačovice ještě přinese.

Třída 1. K

Příspěvek byl publikován 2.10. 2017