PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OBORŮ KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

Upozorňuji, že v sekci VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  byly dne 22. 4. 2017 zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení oborů gastronomie.

Současně upozorňuji na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.

V případě potřeby volejte číslo 577131067, nebo použijte mailovou poštu:
vedeni@sosluhac.cz

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 26.4. 2017