DALŠÍ VÝJEZD STUDENTŮ V PROJEKTU ERASMUS +

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 odjela skupina pěti studentek oboru Design a zpracování keramiky (viz foto níže) na čtyřtýdennní stáž do turecké Kappadokie, abychom naplnili aktivity projektu Erasmus+ s názvem UČÍME SE Z HISTORIE A POZNÁVÁME SOUČASNOST TRADIČNÍCH ŘEMESEL.
Jedná se o vzdělávací mobilitu jednotlivců s dotací 35 238 EUR. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability našich žáků a zlepšení jejich odborných dovedností a kompetencí tak, aby se zlepšila jejich integrace na evropském trhu práce. Dále chceme rozvíjet kvalitu, inovací a evropské dimenze v oblasti systémů a praxe odborného vzdělávání prostřednictvím nadnárodní spolupráce.
Účastnice stáže na jaře 2017Obsahem projektu je poznání pracovního prostředí a pracovního nasazení v jiných zemích, seznámení se s odlišnými metodami práce, pracovními postupy a k zlepšení komunikace v cizích jazycích. Projekt absolvuje celkem 12 žáků oboru Design a tvorba keramiky ve čtyřtýdenních stážích v Turecku (další proběhne na podzim, v každém běhu doprovodná osoba). Cílem stáží je seznámení se s tradiční keramickou výrobou v maloasijském Avanosu (nácvik malby, glazovací techniky, dekorace). Výše zmíněným cílům byla přizpůsobená i délka pobytu, nejvhodnější období pro realizaci stáží a počet stážistů.
V letošní roce program Erasmus slaví 30. výročí svého založení. Proto pojede s našimi stážisty i symbol Erasmu+ – jedna z 30 panenek (vidíte ji na fotografii spolu s odjíždějícími keramičkami), symbolizující účastníky mobilit. Příběhy skutečných stážistů i jejich „doprovodu“ se promítnou na webových stánkách www.mujerasmus.cz.

 

Příspěvek byl publikován 27.4. 2017