Svátek uměleckého kovářství HEFAISTON 2016

27. – 28. srpna 2016 proběhl již 35. ročník tradiční největší kovářské akce v republice na hradu Helfštýn. Ke zhlédnutí zde bylo více než 3000 exponátů prací řemeslníků pracujících s kovem. Na Helfštýn opět zavítali kováři  z celého světa. Všechna nádvoří se jako každý rok opět změnila v galerii pod širým nebem, jejíž atmosféru doplnila řada komorních prací z kategorií šperky a zbraně, které byly představeny tzv. H-studiu na III. nádvoří.
Jedinečnou atmosféru umocňovaly ozvěny zvonících kovadlin a hypnotický žár plamenů výhní, na kterých pracovali po celou dobu umělečtí kováři z celého světa. Živá tvorba kovářů probíhala také na louce před hradem, v historické hradní kovárně a na přilehlých nádvořích.
Také v letošním roce se naši žáci zúčastnili výstavy na hradě Helfštýně s exponáty, které zhotovili od návrhů ve škole až po finální výrobu ve školních dílnách uměleckých řemesel.
Student loňského 4. ročníku Tadeáš Trunkát získal čestné uznání odborné poroty za dílo „damascénský nůž“. Z tak velkého množství exponátů, které byly prezentovány, se jedná opět o velký úspěch.
Chtěli bychom poděkovat Tadeášovi i ostatním žákům za pěknou prezentaci školy a zároveň pogratulovat k ocenění. Poděkování jistě patří také učitelům, kteří žáky při tvorbě vedli.

Příspěvek byl publikován 16.9. 2016