Velký úspěch workshopu Prezentuj s lehkostí

Více než dvacet žáků, jejich rodičů a doprovázejících pedagogů z různých škol se zúčastnilo dne 12. prosince 2014 workshopu 8. a 9. tříd ZŠ „Prezentuj s lehkostí.“ Cílem kurzu byla příprava účastníků na různé situace při prezentacích. Naučili se, jak se nebát setkání s neznámými lidmi a vyzkoušeli si verbální a neverbální způsoby komunikace. S asistencí žáků střediska praxe (4. ročník oboru Management umění a reklamy) zřízeného v rámci projektu OPVK „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“ (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0019) si mohli s využitím speciálních programů pro grafickou tvorbu připravit soubor prezentačních materiálů. Následně si mohli aktivně vyzkoušet své prezentační schopnosti a dovednosti, aby se mohli uplatnit ve skutečných praktických podmínkách, za což získali příslušné certifikáty.
Součástí workshopu bylo i malé občerstvení, které připravili žáci soustředění v minipodniku MOGAST a obsluhu zajistili žáci z minipodniku GURMET, rovněž zřízených v rámci výše jmenovaného projektu.
Všem se akce moc líbila a naši studenti si v praxi mohli vyzkoušet pozici „lektorů a jejich asistentů“ v reálné situaci opravdového workshopu, s níž se mohou setkat po nástupu do různých managerských profesí.

Poděkovat můžeme všem lektorům a také našemu mentorovi z praxe PhDr. Hubáčkovi, který workshop slavnostně zakončil a zhodnotil celou akci.

Prezentace účastníků

Prezence účastníků

Zahájení workshopu

Zahájení workshopu

Účastníci akce

Účastníci akce

Práce s programy

Práce s programy

Občerstvení od minipodniků

Občerstvení minipodniky

Slavnostní zakončení

Slavnostní zakončení

PhDr. Hubáček hodnotí

PhDr. Hubáček hodnotí

 

Příspěvek byl publikován 15.12. 2014