Nová školská rada

Od 1. 1. 2015 byla ustanovena nová Školská rada při střední škole, jejíž činnost vykonává p.o. Střední odborná škola Luhačovice.

Novými členy Školské rady SOŠ Luhačovice jsou:
1) z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
Lenka Kalíková, rodič žáka 1.G
PaedDr. Dagmar Bistrá, rodič žáka 2. U
Denisa Spurná, žákyně 4.M
2) z řad pedagogických pracovníků:
Ing. Radomír Divila, vedoucí DM
Ing. Lubomír Kacálek, učitel odborných předmětů
Květoslava Švagerová, UOV
3) Rada Zlínského kraje jmenovala s účinností od 1. 1. 2015 tyto členy školské rady:
PaedDr. Petr Navrátil
, radní pro školství, mládež a sport
Mgr. Roman Lebloch, ředitel ZŠ Luhačovice
PhDr. František Hubáček, tajemník MěÚ Luhačovice

Všem členům rady přejeme do celého funkčního období hodně úspěchů!

Příspěvek byl publikován 17.12. 2014