Medové dny (Fčelka v akci) na ZŠ Luhačovice

ZŠ Luhačovice je spolupracující škola se SOŠ Luhačovice v projektu OPVK „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“ (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0019). V rámci tohoto projektu je na ZŠ založen minipodnik TOP GASTRO, který má za úkol organizovat akce, kterými by realizoval nová řešení praktické výuky na ZŠ.
V rámci projektu uspořádali učitelé se svými žáky 3. 12. 2014 ve školním respiriu 4. ročník Medového dne. Společně s kroužkem včelařů se paní učitelka Lenka Peléšková a děvčata z minipodniku pustily do báječného dne, jehož cílem byla snaha ukázat dětem množství podob a chutí medu. Společným úkolem v rámci tohoto Medového dne bylo společné pečení a zdobení perníčků s Minipodnikem I MOGAST ze SOŠ Luhačovice.
A jak celou akci viděly žákyně ZŠ?

Medového dne se v letošním roce zúčastnilo velké množství návštěvníků. Med tady byl opravdu v různých podobách, ať už ve formě sladkostí, ale také jsme si zde mohli vyrobit svíčku z vosku. Mladší děti do sebe cpaly jeden kousek za druhým a zřejmě ani nezaregistrovaly hudební doprovod roztomile hrajících žáků.  Ale my starší, po marné snaze přemluvit vyučujícího, aby s námi navštívil ochutnávku, jsme si po vyučování elegantně vzali jeden, dva či více výborných perníčků a davem jsme se protlačili do šaten.

Za všechny zúčastněné, děkujeme!

Kristýna Kučerová, 9.A a Nikol Macečková, 9.A (upraveno a zkráceno)

Pespes1pes2

Příspěvek byl publikován 8.12. 2014