Zdařilá exkurze oboru Design a zpracování kovů v Brně

Dne 15. 10. 2014 se uskutečnila odborná exkurze do Technického muzea v Brně. Součástí exkurze v Technickém muzeu byla expozice věnovaná historii nožířského řemesla od doby kamenné po současnost. Studenti 1. ročníku oboru Design a zpracování kovů viděli pazourkový nůž, pazourkovou pecku, mohli srovnávat rozdíly mezi noži v jednotlivých obdobích starověku (např. z doby kamenné, bronzové a a železné). Zajímavé byly i repliky kamenného a bronzového srpu, či meč, sekera a obsidiánové a břidlicové hroty i nože. Historická část nožířství je zakončena výrobky současných nožířů. Například mistrů Jaroslava Brixiho, Pavla Ševečka, Lubomíra Maďariče, Filipa Horváta, Vladimíra Puliše  a dalších, kteří zde vystavují své výrobky. Ke zhlédnutí je zde i výroba z nožířských podniků, jako je produkce domácí firmy Mikov z Mikulášovic nebo např. švýcarské firmy Victorinox, či firmy Kershaw. Byly zde k vidění nejen nože, ale i produkce nástrojů používaných v jiných řemeslech.

Další součástí exkurze pak byla prohlídka expozice vývoje železářství.  Program k expozici Železářství I. se váže k období Velké Moravy. Studenti se dozvěděli, jak výraznou změnu do každodenního života člověka přinesl objev výroby železa, jaké se vyrábělo nářadí, nástroje, stavební kování, byli seznámeni se životem hutníků od 8. do 11. století. Viděli zde vystavené lupy železné rudy, které se dále musely zpracovávat. Vystaveny byly některé kopie nálezů klíčů, stavebního kování a jiných železných předmětů z této doby.

Expozici Železářství II. se vázala k výrobě železa od středověku po průmyslovou revoluci. Žáci se dozvěděli o dvojí vlně kolonizace a následném rozvoji měst a řemesel v nich, o tom, jak narůstala potřeba železa jako základního technického materiálu. Výroba železa byla dokumentována prostřednictvím modelu hamrů a velké kusové pece s ukázkou výrobků. Žákům byla vysvětlena železářská technologie vysoké pece na přelomu 16. a 17. století i těžba nerostných surovin a rozvoj výroby železa v období průmyslové revoluce.

Součásti exkurze byla dále návštěva provozovny, skladu a dílny pana Zajíce z Hovoran. Studenti měli možnost vidět moderní zařízení v kovářské výrobě. Například stroje na indukční ohřev a výrobu probíjených tyčí, nebo stáčecí zařízení a lisy k tváření materiálu. Dále nám majitel osobně ukázal sklad výrobků polotovarů a provedl nás galerií a školicím střediskem, kde nás seznámil s probíhajícími kurzy pro kováře.

 

Zpracovali:                        Petr Čech, Jiří Suchánek – učitelé OV

Příspěvek byl publikován 20.10. 2014