Výsledky 3. kola PŘ na obory UŘ

Výsledky oboru UŘ zpracování kovů najdete ZDE.
Výsledky oboru UŘ zpracování dřeva najdete ZDE.
Výsledek nalezne každý uchazeč pod registračním číslem, které obdržel při přijímací zkoušce.
Toto rozhodnutí je právně platné a je vyvěšeno nejen na webu školy, ale i na informační tabuli u vchodu do školy.
Současně upozorňuji na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.
V případě nejasností volejte 577131067 nebo posílejte e-mail: vedeni@sosluhac.cz.

Příspěvek byl publikován 15.5. 2014