Aktualizované výsledky 2. kola PZ na obor Informační služby

20. 5. 2014
Výsledky najdete ZDE.
Náhradní termín: 27. 5. 2014
Aktualizované výsledky po náhradním termínu naleznete zde.

Výsledek nalezne každý uchazeč pod registračním číslem, které obdržel při přijímací zkoušce (nebo v oznámení o přijetí).
Toto rozhodnutí je však právně platné a je vyvěšeno nejen na webu školy, ale i na informační tabuli u vchodu do školy.
Současně upozorňuji na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.
V případě nejasností volejte 577131067 nebo posílejte e-mail: vedeni@sosluhac.cz.

Příspěvek byl publikován 20.5. 2014