Střední odborná škola Luhačovice dne 22. 4. 2014 zveřejňuje na základě vyhlášených kritérií pro obory s VL pro 1. kolo PŘ (součást rozhodnutí) na školní rok 2014/2015:
seznam přijatých uchazečů o obor RVP Kuchař-číšník .
Svůj výsledek nalezne každý uchazeč pod registračním číslem, které obdržel v informačním dopise.
Toto rozhodnutí je právně platné a je vyvěšeno nejen na webu školy, ale i na informační tabuli u vchodu do školy.
Současně upozorňuji na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.
V případě nejasností volejte 577131067 nebo posílejte e-mail: vedeni@sosluhac.cz

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy