Volné dny pro žáky

Ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na dny 2. 5. a 9. 5. 2014 z vážných organizačních důvodů „volné dny pro žáky“.

PaedDr. Karel Milička

Příspěvek byl publikován 22.4. 2014