KURZ STUDENÉ KUCHYNĚ

Ve dnech 4. – 7. listopadu 2013 zorganizovala naše škola zajímavou vzdělávací akci pro žáky oborů gastro. Jednalo se o intenzivní kurz studené kuchyně, kde žáci získali dovednosti velmi důležité pro jejich pozdější uplatnění v praktickém životě na pracovním trhu.

Náplní kurzu byla teoretická příprava zakončená písemným testem a praktická příprava ukončená vlastní odbornou prací. Zúčastnilo se celkem 19 žáků oboru gastro. Kurz vedl již tradičně vynikající Mistr kuchař pan Vladimír Picka. Žáci společně s ním prožili čtyři dny kreativní práce, během kterých připravili na osmdesát druhů studených výrobků. Zaměřili se také na dekoraci a aranžování studených rautových mís podle nejnovějších trendů. Účastníci obdrželi seznam receptur výrobků, které během kurzu připravovali. Kurz byl zakončen slavnostním rautem, na který žáci pozvali své hosty. Čestnými hosty akce byli: PaedDr. Karel Milička, ředitel SOŠ Luhačovice a Mgr. Roman Lebloch, ředitel ZŠ Luhačovice. Na tomto slavnostním ukončení předali společně s panem Pickou úspěšným účastníkům osvědčení o absolvování kurzu. Za žáky patří poděkování paní Aleně Stolaříkové – učitelce odborného výcviku, která kurz organizovala. Znalosti a dovednosti, nabyté v tomto kurzu, žáci zcela jistě uplatní ve své profesi.

Příspěvek byl publikován 6.1. 2014