IMATRIKULACE 2013

Stalo se tradicí i na naší škole, že čtvrté ročníky maturitních oborů uvádějí a zasvěcují své spolužáky z prvních ročníků do dění školy. Součástí této „slavnosti“ je i předání imatrikulačního listu každému studentovi.

Ve čtvrtek 21. 11. 2013 proběhla imatrikulaci ročníků 1.M a 1.U v přednáškovém sále Domova mládeže. Slavnosti se zúčastnilo vedení školy spolu s kantory. Studenti – maturanti připravili pro své mladší spolužáky vskutku originální přijetí do oboru. Umělci zvolili tajemnou ochutnávku a konzumaci ( někdy i nekonzumovatelného obsahu) a přítomní včetně aktérů se docela dobře bavili. Druhý obor „emkařů“ zase zvolili téměř akční a současně aktuální téma pasování v duchu ryze čertovském. Čerti a hlavně čertice si pasování prožívali vskutku náramně. Nakonec nikdo čertům neodporoval a imatrikulaci všichni zdárně absolvovali. Zase jednou dobře vydařená akce zakončená vzpomínkovými videoukázkami ze studentského života. Tak zase za rok a všichni se těšíme.

Příspěvek byl publikován 6.1. 2014