Světové dny poezie a divadla – UNESCO

Světový den poezie vyhlášený organizací UNESCO dne 21. 3.  žáci oslavili v hodině českého jazyka tvorbou vlastních básní oslavující jaro a utrpení písma. Následovala jejich umělecky prožitá prezentace. Žáci se také zaměřili na text libreta Elišky Krásnohorské v operách Bedřicha Smetany Hubička, Tajemství.

Světový den divadla vyhlášený taktéž organizací UNESCO připadl na den 27. 3.  Žáci tvořili reklamní poutače na téma literatury – divadelní hra, oblíbený autor, komiks, životabásen o knize, ilustrace, oblíbená scéna. Žáci se zamýšleli nad významem divadla v jejich životě a dnešní době.

Obě témata byla propojena literárně-historickou exkurzí. O té se dozvíte v dalším článku.

Možná, že představa našeho života jako hry a nás samotných jako herců v dané hře i době může být i úlevná.

Příspěvek byl publikován 28.3. 2024