Dělej něco (co tě baví!)

Česká republika a čeští středoškolští studenti v posledním měsíci žijí soutěží a 10. meziškolní studentskou konferencí Rada mladších s tématem duševního zdraví vyhlášenou organizací DĚLEJ, CO TĚ BAVÍ!
Celá soutěž probíhá v duchu vypracování prezentace jednoho z nabízených témat a následného prezentování, kde studenti představují svůj vlastní názor a postoje k vybranému tématu.
I tento rok se našla neotřelá a různorodá témata:
• Jinakost, menšinový stres, stigmatizace LGBT+ komunity
• Nebezpečí kyberprostoru, poplašné zprávy a dezinformace
• Umělá inteligence, jak nám může pomoci a jaká jsou její rizika
• Moje vlastní zkušenost s duševním onemocněním nebo zkušenost z okolí
Ani naše škola při těchto výjimečných akcích nesmí zůstat pozadu, a proto se 16. října 2023 konalo za přítomnosti paní učitelky Sękové a paní učitelky Krumpolcové školní kolo konference. Z pěti prezentací ze tříd 3. K a 3. M do krajského kola, které se bude konat 21. listopadu 2023 na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, postoupily tři týmy.
A jak slibuje samotná organizace DĚLEJ, CO TĚ BAVÍ!, autoři nejzajímavějších příspěvků budou
4. prosince 2023 pozváni na celostátní finále do samotné stověžaté Prahy. Tak nám držte palce, abychom mezi nimi byli i my!
Vít Zbranek, 3.K

 

 

Příspěvek byl publikován 24.10. 2023