Výsledky přijímacího řízení do gastronomických oborů – 5. kolo

65-51-H/01 Kuchař – číšník
ŠVP Kuchař – číšník
ŠVP Kuchař – kuchařka
ŠVP Číšník – servírka

Výsledky 5. kola přijímacího řízení: ZDE

Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle
§ 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků, to je do 12. července 2023.
Prosím o zprávu obratem, pokud se rozhodnete pro jinou školu. 
Telefon: 577131067, 605281288
Email: vedeni@sosluhac.cz
Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.

V Luhačovicích dne 26. června 2023

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

Příspěvek byl publikován 26.6. 2023