Den učitelů

Všem zaměstnancům školy (pedagogům i nepedagogům) přeji krásný sváteční den a děkuji za vykonanou práci.

Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 28.3. 2023