Parlament ČR

3. M a 3. K opět v akci! Tentokrát jsme vyrazili do Parlamentu ČR. Byli jsme uneseni velkolepostí Valdštejnského paláce, a proto jsme se nechali unášet na proudu nových a velice odborných informací našich milých průvodkyň, které nám zprostředkovávaly mnoho užitečných poznatků nejen o historii, ale i o legislativním procesu a veškerém politickém dění. Bylo to přínosné a obohacující! Také jsme se zúčastnili fotografické soutěže, Mladí fotografují památky, kterou vyhlásilo Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska. Soutěžní fotografie ilustrují národní kulturní dědictví.
Děkujeme za odbornou exkurzi paní učitelce Wilczákové a Kolaříkové.

Příspěvek byl publikován 2.2. 2023