Návštěva předvánoční Vídně!

Den po mikulášské nadílce, 7. prosince, vyjely první, druhé a čtvrté ročníky oborů Management a marketingové komunikace, Specialista informačních procesů, Specialista v oblasti knižní kultury, Specialista informačních procesů a oboru Kuchař/číšník s paní učitelkou Jančovou, Pařízkovou a Vohnickou do předvánoční Vídně! Cílem celého výletu bylo nejen poznání této rakouské metropole, ale například i naše schopnost použít cizí jazyk.
Celá akce začala za chladivého, ale slunného počasí procházkou a prozkoumáním města, jelikož prozkoumat terén je vždy nutné. Po cestě jsme měli možnost vidět ty nejzajímavější pamětihodnosti, jež ve Vídni čítají obrovských čísel a tyčí se do obrovských rozměrů. Poté jsme se díky pohotovému přístupu našich učitelek v polovině dne dostali do Přírodovědného muzea, což byl rozhodně zajímavý zážitek! Několika z nás otevřelo oči, když jsme viděli, jak malí vlastně jsme oproti celému vesmíru, kde žije neskutečné množství dalších živočichů, které jsme měli možnost vidět v v tomto rozlehlém muzeu.
Po silném zážitku, kterým muzeum rozhodně bylo, jsme se dostali až k Burgtheateru, rakouskému národnímu divadlu. Zde bylo místo našeho odpoledního srazu poté, co někteří z nás využili volného času k důkladnému prozkoumání trhů skrznaskrz, jiní zase zůstali věrni americkému způsobu života a našli si nejbližší rychlé občerstvení, které mohli.
V čase, kdy se už začalo stmívat, se zároveň rozsvítila všechna světla a ozdoby, kterými je Vídeň v čase adventním přeci jen tak proslulá, a to konec našeho výletu velmi zpříjemnilo!
Byli jsme sice trochu vymrzlí, ale stálo to za to; tak příští rok zase!

Vít Zbranek, 2.K

Příspěvek byl publikován 13.12. 2022