Soudní řízení – odborná exkurze 2. M (Management a marketingové komunikace)

V pátek 30. 9. 2022 jsme navštívili Okresní soud v Uherském Hradišti. Mohli jsme se účastnit a přihlížet soudnímu jednání ve věci sousedských vztahů. Žaloba spočívala v obtěžování imisemi spočívajícími v tvrzeném zásahu do soukromí nesprávně nastaveným kamerovým systémem na rodinném domě. Byl to velice zajímavý soudní případ!

Děkujeme paní učitelce Krmelínové a panu Mgr. Tománkovi za objasnění celého případu a veškerý čas, který nám věnoval.

Příspěvek byl publikován 3.10. 2022