Zvelebujeme prostředí nad školou

Nezahálíme ani o prázdninách, ale pustili jsme se do dalších úprav zahrady nad školou z prostředků, které se nám podařilo získat z Nadace Via v rámci projektu s názvem Stromy pro život.

Již na jaře proběhlo prořezání stromů a náletových dřevin, pálení hromad větví, mulčování, sečení, obnova zarostlých schodů a úklid na pozemku nad školou, kde během roku vznikne klidová zóna pro setkávání žáků a zaměstnanců s veřejností.  

Nyní probíhají další práce v souvislosti s odstraněním nefunkčního plotu, pokládání dlaždic, zabudování schodků, instalace krmítka a budky pro ptáky, zabudování patek budoucího altánu, instalace „imaginární“ vstupní brány do přírodní galerie v horní části zahrady,…

Vybudujeme ALTÁNEK a každoročním sázením rozličných dřevin vytvoříme MALÉ NAUČNÉ ARBORETUM. V rekultivované zahraně plánujeme pořádat ve spolupráci s CHKO Bílé Karpaty přednášky a využívat prostory pro tradiční místní zvyky, např. stavění a kácení májky, masopustní setkávání.

Slavnostní otevření upravené zahrady v rámci projektu Nadace Via s názvem Stromy pro život bude spojeno s prvním sázením stromu OSKORUŠE třídou 1.U (obory Design a zpracování dřeva, Design a zpracování kovů, Design a tvorba keramiky).

Již teď se na to těšíme.


  
 

 

 

 

Příspěvek byl publikován 14.7. 2022