Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů – 3. kolo

RVP 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace: ZDE

Upozorňujeme, že zápisový lístek je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů,
tzn. do 13.
června 2022.

Obracím se na uchazeče a jejich zákonné zástupce s prosbou, abyste nás informovali obratem telefonicky (577131067) nebo mailem (vedeni@sosluhac.cz), pokud jste již odevzdali nebo budete odevzdávat zápisový lístek na jinou školu. Děkuji.

V Luhačovicích dne 30. května 2022
Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v. r.  

 

Příspěvek byl publikován 30.5. 2022