Na pomoc Ukrajině

Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli do sbírky Na pomoc Ukrajině.
Prostředky budou použity na nákup potřebných věcí (lékárničky, hygienické potřeby, léky apod.) pro ukrajinské vojáky, kteří bojují i za naši svobodu.

Společnými silami jsme vybrali 11 100 Kč.

Jana Šuráňová

Příspěvek byl publikován 16.3. 2022