Výsledky přijímacího řízení do čtyřletých maturitních oborů uměleckých řemesel

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení: ZDE

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení: ZDE

82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a zpracování keramiky:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení: ZDE


Termín rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je shodný s termínem vyvěšení seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů, tedy dne 5. 2. 2022.
Od tohoto dne plyne zákonná lhůta 10 pracovních dnů potřebná k odeslání Zápisového lístku.


V Luhačovicích dne 5. února 2022
Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

 

Příspěvek byl publikován 5.2. 2022