Vánoční přání a poděkováníTak ten komplikovaný rok 2021 je konečně skoro za námi, jsem docela ráda, protože stál „opravdu“ za to. Užili jsme si spoustu těžkostí – s covid-19, distanční výukou, internátem, který nám poškodilo v červnu tornádo….

I přes to všechno vidím mnoho dobrého, nezmizela ochota si navzájem pomáhat a znovu se ukázalo, že lidem není cizí neštěstí lhostejné.
Děkuji zaměstnancům VTÚ Praha a VTÚVM Slavičín, kteří uspořádali na náš internát sbírku a přispěli významnou částkou 31 440 . A také přátelům školy z Prahy a rodičům našich žáků za příspěvek cca 15 000 Kč prostřednictvím transparentního účtu Korunka Luhačovice.

Velké poděkování patří zaměstnancům naší školy za obrovský kus práce, který museli letos zvládnout. A v neposlední řadě také firmám, které budovaly a opravovaly dlouhé měsíce tu zkázu, na kterou stačilo přírodě pár minut….
A všechno by to samozřejmě nebylo reálné bez Zlínského kraje, který je našim zřizovatelem a Města Luhačovice, o které jsme se mohli opřít, když nám bylo nejhůře.
 
Všem přeji krásné vánoční svátky prožité v klidu a ve zdraví v rodinném kruhu a úspěšné vykročení do nového roku

 

S úctou Jana Šuráňová, ředitelka školy

 

 

Příspěvek byl publikován 22.12. 2021