Výsledky dalších kol přijímacího řízení do maturitních oborů i oborů s výučním listem

 
RVP 72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Specialista v oblasti knižní kultury a Specialista informačních procesů: zde

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace: zde

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník, ŠVP Kuchař – kuchařka, Číšník – servírka, Kuchař – číšník: zde


Upozorňujeme, že zápisový lístek je třeba odevzdat do 28. června 2021.

V Luhačovicích dne 14. června 2021

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v. r. 

Příspěvek byl publikován 14.6. 2021