Výsledky 2. kola přijímacího řízení – obor Management a marketingové komunikace

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace: zde
 


Upozorňujeme, že zápisový lístek je třeba odevzdat do 16. června 2021.

V Luhačovicích dne 2. června 2021

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v. r. 

Příspěvek byl publikován 2.6. 2021