Informace k provozu škol od 15. 6. 2021

Od dnešního dne je ve všech krajích zrušena povinnost pro žáky i pedagogy mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při vzdělávání po dobu, kdy žáci sedí v lavicích nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. při příchodu a odchodu ze třídy, o přestávkách) zůstává stejný režim jako doposud. 

Příspěvek byl publikován 15.6. 2021